• Teharska cesta 34, 3000 Celje
  • 03 428 55 60
  • info@utez.si

Kalibracije

Po namenu uporabe ločimo dva segmenta meril .Prvi segment so merila, katera se uporabljajo za prodajo in področjih kot so: trgovine (obračunska merila), farmacija, zdravstvo, ekologija ...

Drugi segment so merila, katera so namenjena uporabi v npr. tehnoloških procesih. Tukaj overjanje ni obvezno, obstaja pa interes lastnika oz. uporabnika (ISO ipd.), da ima merilo ažurno pregledano in vzdrževano in tako tudi točno. Temu namenu služi kalibracija merila. Merilo se normalno pripravi in umeri, sledi kalibracija merila, kar pomeni, da se merilo po vnaprej predpisanih postopkih pregleda z etaloni. Oseba, ki je ta pregled opravila izda poročilo o kalibraciji. Za izvajanje kalibracij se uporabljajo metode in oprema ki je v skladu z predpisi USM.

Vsa uporabljena oprema in izvedeni postopki so ustrezno predpisani in nadzorovani.

Certifikat o kalibraciji je lahko več-nivojski, kar pomeni, da lahko izdamo certifikat o kalibraciji, ki zadostuje internim zahtevam in predpisom naročnika (npr. ISO), v kolikor so zahteve naročnika bolj kompleksne (analizni laboratoriji, akreditirani laboratoriji) se naročniku izda ustrezno akreditiran certifikat o kalibraciji.

Podjetje UTEŽ d.o.o. je usposobljeno za izvajanje kalibracij naslednjih vrst meril:

neavtomatskih tehtnic vseh vrst (analitske, precizne, industrijske, mostne, ...)
avtomatskih tehtnic za tehtanje cestnih vozil, gravimetričnih polnilnih tehtnic, tračnih tehtnic, tehtnic za posamično tehtanje
tehtnice za gradbene namene
uteži

Overitve

Po namenu uporabe ločimo dva segmenta meril. Prvi segment so merila, katera se uporabljajo v prometu blaga in storitev ( glej UR. ….). Na kratko so to naslednja področja: farmacija, zdravstvo, ekologija, trgovina, ... Ta merila morajo biti redno pregledana in overjena v zakonsko določenih periodah, ali pri odstranitvi plombe(servis), katera preprečuje nepooblaščen vstop v merilno napravo (ur.l. RS 2/96, 61/98).

Drugi segment so merila, katera so namenjena uporabi v npr. tehnoloških procesih.

Podjetje UTEŽ d.o.o. je usposobljeno za izvajanje overitev naslednjih vrst meril:

neavtomatskih tehtnic vseh vrst (analitske, precizne, industrijske, mostne, ...)
avtomatskih tehtnic za tehtanje cestnih vozil, gravimetričnih polnilnih tehtnic, tračnih tehtnic, tehtnic za posamično tehtanje
tehtnice za gradbene namene
uteži

 

 

 Kalibracije in overitve

 

 

 Kalibracije in overitve

 

 

 Kalibracije in overitve